Strona główna

Studia międzykulturowe „Polacy i Niemcy w Europie” zostały stworzone z myślą o osobach, które pragną rozwijać się w zakresie polsko-niemieckiego literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz badań historycznych. Prowadzone są w formule multiply degree przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (CAU). Są to studia magisterskie i trwają 4 semestry, z których jeden studenci i studentki spędzają w Niemczech studiując w Instytucie Slawistyki CAU. W ciągu prawie dziesięciu lat istnienia doczekały się już kilkudziesięciu absolwentów.

Studiuj w ramach programu kształcenia „Polacy i Niemcy w Europie”

  • jeżeli jesteś absolwentem lub absolwentką filologii polskiej, filologii germańskiej, historii lub innego, podobnego humanistycznego kierunku
  • jeżeli chciałbyś/chciałabyś rozwinąć i udoskonalić znajomość języka niemieckiego
  • jeżeli chciałbyś/chciałabyś studiować w Polsce i w Niemczech
  • jeżeli chciałbyś/chciałabyś pisać pracę magisterską z literatury, języka lub historii pod kierunkiem dwóch profesorów z Poznania i Kilonii

O nas

Co nas wyróżnia?

  • międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów
  • zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii
  • zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia)
  • interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferują studia międzykulturowe „Polacy i Niemcy w Europie”, jeden z zaledwie kilku takich programów kształcenia istniejących w Polsce.

Semestr mobilny

Studia „Polacy i Niemcy w Europie” są ważnym elementem współpracy między poznańskim i kilońskim uniwersytetem. Istnienie studiów opiera się na umowie, szczegółowo precyzującej ich funkcjonowanie, którą podpisali rektorzy obu uczelni. W ramach prowadzonej współpracy UAM i CAU stworzyły szereg rozwiązań, które ułatwiają zorganizowanie i przeprowadzenie studiów na uczelni partnerskiej. Zajmują się tym koordynatorzy studiów, Prof. Maciej Junkiert w Poznaniu oraz Dr Rebekka Wilpert w Kilonii.

Studia można rozpocząć zarówno w Poznaniu, jak w Kilonii. Na UAM zajęcia odbywają się w języku polskim, na CAU w niemieckim, czemu towarzyszy intensywna nauka drugiego języka. Semestr mobilny odgrywa ważną rolę w rozwijaniu kompetencji językowych.

Kontakt

Jeżeli masz pytania, napisz do Nas!

Mail: polacyiniemcy@gmail.com