Semestr mobilny

Studia „Polacy i Niemcy w Europie” są ważnym elementem współpracy między poznańskim i kilońskim uniwersytetem. Istnienie studiów opiera się na umowie, szczegółowo precyzującej ich funkcjonowanie, którą podpisali rektorzy obu uczelni. W ramach prowadzonej współpracy UAM i CAU stworzyły szereg rozwiązań, które ułatwiają zorganizowanie i przeprowadzenie studiów na uczelni partnerskiej. Zajmują się tym koordynatorzy studiów, Prof. Maciej Junkiert w Poznaniu oraz Dr Rebekka Wilpert w Kilonii.

Studia można rozpocząć zarówno w Poznaniu, jak w Kilonii. Na UAM zajęcia odbywają się w języku polskim, na CAU w niemieckim, czemu towarzyszy intensywna nauka drugiego języka. Semestr mobilny odgrywa ważną rolę w rozwijaniu kompetencji językowych.