Studiuj w ramach programu kształcenia „Polacy i Niemcy w Europie”

  • jeżeli jesteś absolwentem lub absolwentką filologii polskiej, filologii germańskiej, historii lub innego, podobnego humanistycznego kierunku
  • jeżeli chciałbyś/chciałabyś rozwinąć i udoskonalić znajomość języka niemieckiego
  • jeżeli chciałbyś/chciałabyś studiować w Polsce i w Niemczech
  • jeżeli chciałbyś/chciałabyś pisać pracę magisterską z literatury, języka lub historii pod kierunkiem dwóch profesorów z Poznania i Kilonii