O nas

Co nas wyróżnia?

  • międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów
  • zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii
  • zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia)
  • interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferują studia międzykulturowe „Polacy i Niemcy w Europie”, jeden z zaledwie kilku takich programów kształcenia istniejących w Polsce.